Ressurser

Generelle

Videoer om klinisk undersøkelse ved Fagbokforlaget

Skulderlidelser

Cochrane review om injeksjoner ved adhesiv kapsulitt

Artikkel – BESS Care Pathway ved artrose

Powerpoint – skulderinjeksjoner – av Niels Gunnar Juel

Powerpoint – subakromielle smerter – av Niels Gunnar Juel

PowerPoint – artrose i akromioklavikularleddet – av Niels Gunnar Juel

PowerPoint – rotator cuff rupturer – av Niels Gunnar Juel

Norsk oppfølgingsstudie av nakke- og skuldersmerter – Engebretsen et al. 2015 (åpen tilgang i Pubmed)

Oppsummering av europeiske retningslinjer for nakke- og korsryggssmerter – Corp et al. 2021 (pdf fra PLOS One)

Systematisk oversikt av behandling ved muskel-skjelettsmerter (pdf fra European journal of Pain) – Babatunde et al. 2017 (pdf fra European journal of Pain)

Powerpoint om skuldermyalgier – Niels Gunnar Juel

Rygg- og nakkelidelser

Uspesifikke ryggsmerter – Veileder i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Helsebiblioteket

Oppsummering akutte ryggsmerter – Brox (Helsebiblioteket, 2021)

Oppsummerende artikkelserie om korsryggsmerter – Lancet (2018)

Placebo-studie omtalt i episode 8 – Carvalho et al. (2016)

Placebo-studie ved ryggsmerter (5 års oppfølging) – Carvalho et al. (2021)

Knelidelser

Patellofemorale smerter – Veileder i fysikalsk medisin og rehabilitering, Helsebiblioteket

Patellofemorale smerter – Oppsummering av A. Hotts PhD i Fysioterapeuten

Bekken og hofter

Powerpoint – halebensmerter – av Niels Gunnar Juel

Metaanalyse om kirurgi halebensmerter – Sagoo et al. 2021

Corticosteroid injection for coccydynia – Finsen mfl. 2020

Plager i bekken og hofter – bok av Niels Gunnar Juel

Powerpoint – Svangerskapsrelaterte smerter – av Niels Gunnar Juel

Trening etter fødsel – artikkel Robinson 2018

Kortikosteroider og trening ved laterale hoftesmerter – Mellor et al. 2018 (BMJ Sports Medicine)

Øvelser ved laterale hoftesmerter (fritt tilgjengelig)- Ganderton et al. 2018 (Journal of Womens Health)

Systematisk oversikt ved laterale hoftesmerter (fritt tilgjengelig) – Barrat et al. 2017 (BMJ Sports Medicine)

Powerpoint om laterale hoftesmerter – Niels Gunnar Juel