Læringsmål for LIS-leger

Her har vi samlet læringsmål vi mener at podcasten kan bidra til å oppnå for leger i spesialisering i ulike fagfelt. Dette er kun veiledende.

Fysikalsk medisin og rehabilitering

FMR-045 – Selvstendig kunne diagnostisere og behandle tilstander i skulder: Alle episoder 1-6.

FMR-048 – Selvstendig kunne diagnostisere og behandle tilstander i rygg: Episode 8 og 15.

FMR-051 – Selvstendig kunne diagnostisere og behandle tilstander i bekken og hofter: Episode 9, 10, 13 og 14.

FMR-052 – Selvstendig kunne diagnostisere og ha kunnskap om behandling av tilstander i kne: Episode 7.

Ortopedi

ORT-018 – Beherske diagnostikk og behandling av tilstander i columna: Episode 8 og 15.

ORT-032 – Beherske diagnostikk og behandling av knelidelser: Episode 7.

ORT-039 – Selvstendig kunne diagnostisere, forebygge og behandle vanlige overbelastningsskader i bevegelsesapparatet (…): Episode 7.

ORT-044 – Beherske diagnostikk og behandling av sykdom og skade i skulder: Episode 1, 2, 3 og 4.

ORT-045 – Selvstendig kunne diagnostisere kroniske skulderplager, herunder avgrensning mot nakke- og thoraxpatologi: 1, 2, 3 og 4.

ORT-046 – Selvstendig kunne diagnostisere og initiere behandling ved: – impingement i skulder – adhesjonskapsulitt: Episode 1 og 5.

Revmatologi

REV-10: Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettet klinisk revmatologisk undersøkelse av ledd, rygg og andre relevante organsystemer, inkludert perifer nevrologisk undersøkelse og kartlegging av ekstraartikulære manifestasjoner: Episode 8 og 15.

REV-063: Beherske diagnostisering av ikke-inflammatoriske ledd-, muskel- og skjelettsymptomer, og selvstendig kunne gi innledende behandling, herunder: (…) – impingement i skulder – adhesjonskapsulitt: Episoder 1-7.

REV-064: Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk ved symptomer fra muskel- og skjelettsystemet: Episoder 1-7, 9, 10, 13 og 14.

REV-065: Beherske diagnostikk og behandling av degenerative leddsykdommer/artrose, med ultralyd og annen relevant bildediagnostikk, samt kjenne til kriterier for å henvise til annen relevant spesialist: Episode 6.

REV-066: Selvstendig kunne igangsette medikamentell behandling ved artrose, og ha kunnskap om og kunne henvise til ikke-medikamentell behandling av artrose: Episode 6.